Dotacje UE

19.11.2010 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój Mikro i Małych Przedsiębiorstw
Tytuł Projektu „Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjne drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

stopka-unijna

19.05.2011 r.

Projekt „Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjne drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy” został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i został przekazany do oceny merytorycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
stopka-unijna

20.06.2011 r.

Informacja, że projekt „Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjne drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy” oznaczony numerem WND-RPLD.03.06.00-00-079/10 złożony w konkursie nr RPLD.03.06.00-1/10 w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, na etapie oceny merytorycznej uzyskał 73,37 % punktów, co oznacza, iż został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami oceny merytorycznej projektów.
Ponadto Uchwałą Nr 836/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

stopka-unijna

31.10.2011 r.

Firma WoDrew pragnie poinformować, iż złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu : Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy

W związku z powyższym firma WoDrew, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na zamówienie wykonania piły do cięcia drewna litego.

pdf Zapytanie cenowe       pdf Załącznik nr 1 do oferty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

stopka-unijna

14.11.2011 r.

Dotyczy postępowania w ramach projektu Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy.
Informujemy, że do dnia 14.11.2011 r. wpłynęła jedna oferta od firmy „WIREX” P.P ul. Piotrkowska 14, 98-358 Kiełczygłów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
stopka-unijna

15.11.2011 r.

Firma WoDrew pragnie poinformować, iż zakończyła postępowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Tytuł projektu Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy.

Wybór wykonawcy nastąpił w oparciu o następujące kryteria:

  • 70% cena,
  • 15% funkcjonalność,
  • 5% innowacyjność rozwiązań technicznych,
  • 5% serwis,
  • 5% ochrona środowiska i poprawa warunków pracy.

Postępowanie wygrała firma „WIREX” P.P; ul. Piotrkowska 14; 98-358 Kiełczygłów (www.wirex.pl)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

stopka-unijna

16.11.2011 r.

Firma WoDrew pragnie poinformować, iż podpisała umowę w ramach projektu Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy na wykonanie piły do cięcia drewna litego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
stopka-unijna

30.11.2011 r.

Firma WoDrew pragnie poinformować, iż podpisała umowę nr UDA-RPLD.03.06.00-00-079/10/00 o dofinansowanie projektu w ramach III osi priorytetowej: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Nazwa projektu Wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnej drewnianej kostki brukowej drogą do rozwoju firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
stopka-unijna

Facebook